Wednesday, April 20, 2016

Macchiato

Macciahto is a typical coffee drink in Ethiopia.It is loved by many and people usually enjoy it during working or studying break.

Macciahto är en typisk kaffe drink i Etiopien.Det är älskad av många och folk brukar njuta av det under Fika.

No comments:

Post a Comment