Monday, May 23, 2016

Walid Atta

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside EthiopiaHabeshas Studying and Working outside Ethiopia.


source:fotbolldirekt.se
Born on August 28,1988 in Saudi Arabia, Walid Atta is an Ethiopian football player who plays for a Swedish football team that is referred as Östersunds FK

He joined this club in 2016 and plays as a center back. Walid made three appearances for the Swedish under 21 team during 2008 - 09 season when he started playing for AIK, a popular team in Sweden that is based in Stockholm.He won three cups with AIK. Later, he signed for two teams in Croatia and played few matches there and then returned to Sweden. Walid made four appearances for the Ethiopian national team starting from 2014.

soka25east.com
Född i Augusti 28,1988 i Saudiarabien, Walid Atta är en Etiopisk fotbollsspelare som spelar för en Svensk fotboll lag Östersunds FK

Han med denna club 2016 och spelar som en mitt bak. Walid gjorde tre matcher för det svenska under 21 laget under säsongen 2008-09 när han började spela för AIK, ett populärt lag i Sverige som är baserat i Stockholm.He vann tre koppar med AIK. Senare, han skrev på för två lag i Kroatien och spelade några spel där och återvände sedan till Sverige. Walid gjorde fyra matcher för det Etiopiska landslaget start från 2014.

Wednesday, May 18, 2016

The Swedish Weather

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside EthiopiaHabeshas Studying and Working outside Ethiopia. (For mobile devices,click on "view web version" below the page,if preferred.)


northern lights by roughguides.com
There is a lot to talk about the Swedish Weather. The Swedish people like discussion about the weather seasons like the summer,the spring and the winter and it sometimes serves as an "ice breaker".The condition of the weather differ when one moves from northern parts of the country to the southern. During the winter time,cities found in northern part of the country are more colder than the southern side. The northern lights are exciting phenomenon to watch during that period.Sometimes the weather can become unpredictable.What is your general perception of the weather ?

Det finns mycket att tala om det Svenska vädret. Svenska folkets gillar att diskutera om väder säsonger som sommaren, våren och vintern. Villkora av vädret skiljer sig åt när man förflyttar sig från norra delarna av landet till den södra. Under vintern är städer i norra delen av landet mer kallare än den södra sidan. Norrsken är spännande att titta på under denna period. Vädret kan ibland bli oförutsägbar.Vad är din uppfattning om vädret ?meme source:kth.se

Monday, May 16, 2016

Chef Marcus Samuelsson

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside EthiopiaHabeshas Studying and Working outside Ethiopia


(source: chicagosplash.com)
Marcus Samuelsson is an Ethiopian born chef who lives in US. He was born in Ethiopia in January 25, 1971 and then grew up in Sweden. He was adopted by a Swedish family that live in Gothenburg. He started learning the art of cooking and preparing food at an institute that is found in Gothenburg. He has published some books. One of which entitled "The Soul of a New Cuisine" has enabled him to win an award for Best International Cookbook in 2006. He owns a restaurant at Harlem. He is also well known for preparing President Obama's first state dinner.

Marcus Samuelsson Etiopisk född kock som bor i USA. Även om han föddes i Etiopien i Januari 25,1971, växte han upp i Sverige. Han adopterades av en Svensk familj som bor i Göteborg. Han började lära sig konsten att tillaga och förbereda mat på ett institut som finns i Göteborg. Han har publicerat några böcker. En som har rätt "Själen av en ny mat" har gjort det möjligt för honom att vinna ett pris för bästa internationella kokbok 2006. Han äger en restaurang på Harlem. Han är också känd för att förbereda President Obamas första stat middag.

 

Friday, May 13, 2016

The Swedish Number

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside EthiopiaHabeshas Studying and Working outside Ethiopia.


The Swedish number is a number that you can call to connect to random person living in Sweden and get information you want about the country.


The number was introduced one month ago by the Swedish Tourist Association.People can ask and get general information about the country.
Den svenska nummer är ett nummer som du kan anropa ansluta till random person som bor i Sverige och få önskad information om landet. Numret infördes en månad sedan av Svenska Turist föreningen.

Ha en bra helg !

Wednesday, May 11, 2016

Eurovision Song Contest

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside EthiopiaHabeshas Studying and Working outside Ethiopia. (For mobile devices,click on "view web version" below the page,if preferred.)

Eurovision Song Contest is a live music performance that takes place yearly.The event participates most countries in Europe and the winner is chosen by live voting system.The Artist who wins will enable his country to become the host of the show for the next season.This year the event will take place in Stockholm as last year the winner of the show came from Sweden.


  

Melodifestivalen är en levande musik prestanda som äger rum varje år. Evenemanget deltar de flesta länder i Europa och vinnaren väljs av levande omröstnings system. Konstnären som vinner gör det möjligt för landet att bli värd för showen för nästa säsong. I år evenemanget kommer att äga rum i Stockholm som förra året vinnaren av showen kom från Sverige.

Sunday, May 8, 2016

Suggestions of Top 5 Activities for Habesha in Stockholm

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside EthiopiaHabeshas Studying and Working outside Ethiopia.(For mobile devices,click on "view web version" below the page,if preferred.)

Are you confused on how to entertain your visiting friend in Stockholm ? Here is the list of my top 5 activities in the city in descending order .
ይህን በጋ ጏደኛዎትን ስቶክሆልም ውስጥ ሊያስበኙ  የሚችሉበት አምስቱ ስፍራዎች  :-

5.Walking around Gamla Stan and visiting the old buildings in a summer day is refreshing.
4.Bird eye view Tower(Kaknästornet):Watching the city of Stockholm from all angles and from one place is entertaining. In this spot, there is a Microscope which has high resolution.In addition, there is a cafe.

3.Cruising and sight seeing in a summer day is amazing.Specially when it is sunny and not windy.Enjoying cold drink while seeing outside is a memory that you would not forget with your friend.2. Visiting Vasa Musuem is exciting. Stockholm's most popular museum. You would be able to visit ancient boat recovered from the sea which is interesting.

1. Gröna lund is awesome. There are many different items which are exciting to try out.The one in the picture is highly exciting.

Det här inlägget förklarar min topp 5 aktiviteter för en Sommar i Stockholm. Vad är din favorit?Vad platser bör jag att lägga till listan?

Ha en bra Sommar!
Email Subscription/E-prenumeration

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside Ethiopia, Habeshas Studying and Working outside Ethiopia.(For mobile devices,click on "view web version" below the page,if preferred.)

Thank you for your wonderful comments on my blog. I will continue to work on some of the areas for improvement. In the mean time,make sure to subscribe and get personalized email letter as soon as new publications are posted.

Tack för din underbara kommentarer på min blogg. Jag kommer att fortsätta att arbeta på några områden för förbättringar. Under tiden får se till att prenumerera på personlig e-brev så snart nya publikationer bokförs.

Friday, May 6, 2016

Habesha traditionell mat : "Injera"

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian culture, Habeshas born and raised outside Ethiopia, Habeshas Studying and Working outside Ethiopia.
*For better viewing experience,click "view web version below*


Ever had a roommate or a friend who asked you what "injera" is ? Well,in this post I will try to explain what it is and make it simpler for you explain it. Injera is served with the most common dishes in Ethiopia and Eritrea.It is typical in most common households.The content is reach in iron and calcium.The main ingredient comes from "Teff", a grain that is used in making injera. In this post,I will discuss a step by step guide to making the traditional injera.


Någonsin haft en rumskompis eller en vän som fråga dig vad "injera" är? Jag försöka att förklara vad det år. Injera serveras med de vanligaste rätterna i Etiopien och Eritrea.Det är typiska i de flesta vanliga hushåll. Innehållet är reach i järn och kalcium. Den viktigaste ingrediensen kommer från "Teff", ett korn som används för att göra injera. I det här inlägget kommer att jag diskutera en steg för steg guide till att göra den traditionella injera.

The first step is to obtain a grained teff at a local shop.The amount you want to take is usually measured with a measurement device.There are different types of teff that differ in quality and cost.Choosing the one that suits is up to you.
Det första steget är att få en finkornig teff på en lokal butik. Det finns olika typer av teff som skiljer sig åt i kvalitet och kostnad.Välja en som passar på till dig.

Depending on the amount of Injera you want to produce,the next step is to stir the grained teff flour in water using some form of container and wait for a day or so until it finishes the process of fermentation using yeast.Remember to cover the container.
Beroende på mängden Injera du vill producera, är nästa steg att röra finkornig teff mjöl i vatten med hjälp av någon form av behållare och vänta en dag eller så tills den är klar processen för jäsning med hjälp av jäst. Kom ihåg att täcka behållaren.

After waiting for a day, the next step is to place the 1 liter fermented teff in "mitad", a traditional device that is used to heat a fermented-teff. It is then heated in a circular fashion and after 2 or 3 minutes ,it is removed from heater,giving us Injera!The process is repeated until the fermented-teff in the container is finished.
Efter en dag, nästa steg är att använda den jästa teff i "mitad", en traditionell enhet att användssom för att värma en jäst - teff.  Det värms sedan på ett cirkulärt-sätt och sedan efter 2 eller 3 minuter, det tas bort från värmare, vilket ger oss Injera!Repetera processen tills den jäst teff i behållaren är klar.

Thursday, May 5, 2016

Abeba Aregawi

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside EthiopiaHabeshas Studying and Working outside Ethiopia. (For mobile devices,click on "view web version" below the page,if preferred.)

Abeba Aregawi is an Ethiopian born Swedish athlete who competes in middle distance running. In 2013,she won a gold medal at the World Athletics Championships event held in Moscow,Russia. Recently the Ethio Swedish athlete has been connected to doping allegations and her career has been at risk. But news came this week that she has a bigger chance to compete back again in international events  after the doping test indicated results that were not substantial.

Abeba Aregawi är en Etiopisk född Svensk friidrottare som tävlar i medel-distans löpning. I 2013 vann hon guld vid VM i friidrott evenemanget hölls i Moskva, Ryssland. Friidrottare har varit ansluten till dopning anklagelser och hennes karriär har varit i riskzonen. Men nyheter kom denna vecka att hon har en större chans att konkurrera tillbaka igen i internationella evenemang efter dopingtest anges resultat som var inte betydande.


Monday, May 2, 2016

Ethiopian Coffee Ceremony/Kaffe ceremonin i Etiopien

The coffee ceremony in Ethiopia is unique. The country,being the birthplace of coffee, has a special attraction towards the tradition. Some of the biggest coffee brands in the world import Ethiopian coffee. For most families, it is a daily routine to have a coffee ceremony more than once.This ceremony is composed of different steps which starts from washing until serving.
*For better viewing experience,click "view web version below*

Kaffe ceremonin i Etiopien är unik. Etiopien, att vara födelseplatsen för kaffe, har en speciell dragningskraft mot traditionen. Många av de största caféer i den moderna världen importera Etiopiska kaffe. För de flesta familjer är det en daglig rutin att ha en kaffe ceremoni mer än en gång. Denna ceremoni består av olika steg som börjar från tvätt till servering.

 The first step is to roast the washed coffee beans on a plate-like  item called "mit'ad" which commonly sit above a charcoal based  heater as seen on the picture.
Det första steget är att rosta de tvättade kaffebönor på en tallrik-liknande objekt som kallas "mit'ad" som vanligen sitter ovanför en träkol baserat värmare som ses på bilden,
The next step is to grind the coffee beans using a traditional item referred as "muk'echa". Putting the coffee bean inside muk'echa, one has to grind it using a thick steel stick-like item  known as "zenezena".
Nästa steg är att mala kaffebönor med en traditionell artikel kallad 'muk'echa'. Att sätta kaffebönan i "muk'echa", måste man slipa den med ett tjockt stål stick-liknande objekt kallas "zenezena".

After this ,the grained coffee bean will be added into a boiled water  inside a "jebena", a traditional material used exclusively in the ceremony. It is made of brick.
Efter detta läggs finkornig kaffebönan in i en kokt vatten inuti en "jebena", en traditionell som används uteslutande i ceremonin. Den är gjord av tegel.


After the coffee boils,one has to wait for few minutes until the grained coffee bean is distilled inside "jebena",this process is known as "mesken".Then it will be poured into traditional coffee cups referred as "sini" as seen in the image."Rekebot" is the name of the item in which the cups are placed all together.
Efter kaffet kallas kokar, måste man vänta några minuter tills finkornig kaffebönan destilleras inuti jebena, Denna process  kallas "mesken". Då det kommer att hällas i traditionella kaffekoppar som anges som "sini" som kan ses i bilden. "Rekebot" är namnet på objektet där koppar placeras alla tillsammans.

In a typical coffee ceremony, one will drink three rounds of coffee. In between these rounds, water will be poured in to jebena and then it will be re-heated.The first round of the drink is commonly referred as "abol" , the second,"tona"and the third one is called "bereka". Sometimes some snacks like pop corn are accompanied.In addition,it's common to see "Etan",a material that brings good smell to the environment.
I en typisk kaffe ceremoni, kommer man dricka tre rundor av kaffe. Mellan dessa rundor, vatten kommer att hällas till "jebena" och då blir det åter uppvärmd. Den första omgången av drycken som vanligen kallas "abol", andra, "tona" och den tredje heter "bereka". Ibland åtföljs lite snacks som pop corn. Det är dessutom vanligt att se "Etan", ett material som ger god doft till miljön.

Watch the coffee ceremony here: Titta kaffe ceremonin i Etiopien här