Sunday, September 25, 2016

Ethiopian Holiday:Meskel

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside Ethiopia.


The festivity of "Meskel" ("Demera") or the finding of the true cross is celebrated every year in Ethiopia.It takes place on September 26 or on "Meskerem" 17 as in the case that of Ethiopian calendar.The popular festival is one of the unique ceremonies that is held in Ethiopia.In Addis Ababa,a lot of people gather and attend the ceremony at one of the city's main street named "Meskel Adebabay".Many Orthodox churches from different directions of the capital come together and commemorate the event.Young church members sing songs and attendees light up a candle-like-item called "Tu'af" making the atmosphere bright and delightful to watch at night.Closer to the end of the ceremony,church leaders light up a pile of wood commonly referred as "Demera".

Wondering how you can experience this event in Sweden?Fortunately,there are a couple of churches that celebrate this event in Stockholm. Although the degree of celebration is lesser when compared to the one in Ethiopia,you can be able to observe the main religious rituals that takes place during the ceremony.For example,the Orthodox church in Centralplan,Nacka has a special "Meskel" event that starts from 16.00 on September 26,2016.

Swedish Version


demera
Festligheterna av 'Meskel' eller konstaterandet av det sanna korset firas varje år i Etiopien. Det äger rum den 26 September eller den 17 September som i fallet med Etiopiska kalendern. Den populära festivalen är en av de unika ceremonier som hålls i Etiopien. I Addis Abeba, en massa människor samlas och närvara vid ceremonin på någon av stadens huvudgata som heter 'Meskel Adebabay'. Många ortodoxa kyrkor från olika riktningar av kapital kommet tillsammans och fira händelsen. Unga församlings medlemmar sjunga låtar och deltagare tänds ett ljus-liknande-objekt kallas 'Tu'af' vilket gör atmosfären ljust och härligt att titta på natten. Närmare slutet av ceremonin, kyrkliga ledare lyser upp en hög med trä som ofta kallas 'Demera'. 

Undrar hur du kan uppleva denna händelse i Sverige? Lyckligtvis finns det ett par kyrkor som firar denna händelse i Stockholm.  Även om graden av firandet är mindre jämfört med en i Etiopien, kan du att kunna följa de viktigaste religiösa ritualer som äger rum under ceremonin. Till exempel, den Ortodoxa kyrkan i Centraplan, har Nacka en speciell 'Meskel' händelse som startar från 16. 00 på September 26,2016.

No comments:

Post a Comment