Tuesday, April 19, 2016

Teddy Afro Concert

Teddy afro's Concert in Frankfurt,Germany during the European  football tournament that took place in July 2015.Team Ethio -Sweden participated in the event.

Teddy afro konsert i Frankfurt, Tyskland under den Europeiska fotbollsturneringen som ägde rum i juli 2015.Team Ethio -Sverige deltog i evenemanget.




Culture Festival 2015

Kid gets painted during the Ethiopian cultural festival in Summer of 2015.

Pojke blir målade under den Etiopiska kulturfestivalen i sommaren 2015.

በስቶክሆልም የኢትዮጵያ ባህል ፈስቲቫል ላይ ልጆች ፊታቸውን በመቀባት ላይ ።

Ethio Swed Culture

ስሜ ሚልኪያስ  ነው ።የምኖረው በስዊድን ሲሆን የትውልድ ሀገሬ አትዮጵያ ነው ።የሁለቱን ሃገራት ባህል አና  ወግ መዘገብ አንዱ የብሎጌ  አላማ ነው ።
Jag heter Milkias. Jag bor i Sverige och Jag kommer från Etiopien. Jag vill diskutera om kultur av båda lander i min blog.

My first post

Hey guys! This is my first post to my blog. I am planning to make the blog as interesting as possible. Right now,I am trying to add  ideas that will be a part of my blog. I hope it is going to be a success.

Hey guys! Detta är mitt första inlägg på min blogg. Jag planerar att göra bloggen så intressant som möjligt. Just nu försöker jag lägga till idéer som kommer att vara en del av min blogg. Jag hoppas att det kommer att bli en framgång

ይህ  የመጀመሪያ ፖስቴ ነው።