Friday, February 2, 2018

Alltid inloggad ?


Idag bor vi i samhället där sociala interaktion och kommunikation har en viktig betydelse. Däremot har metoderna för att utföra dessa aktiviteter varit kontroversiellt över de senaste åren. Å ena sida har  växande nätverk av kommunikation presentera möjligheten för att skapa ett socialt nätverk där människor kan hålla en aktiv kommunikation från en del av världen till andra. Dock ligger några problemer som borde vara adresserad på andra sida. Det är min åsikt att vårt samhälle har kommit fram till en poäng där vi skulle hitta ett sätt att lösa de växande problemen båda i skolor och arbetsplatser.
rusreality.com
För det första kan människorna effektivitet minska på arbetsplatser. Den beroendeframkallande naturen av social nätverk begränsar människor kapacitet för att genomföra specifikt arbetsuppgift. Till exempel, när jag arbetade i mitt land spenderade de anställda personerna många timmar på socialmedier som Facebook och Youtube. Därför var det svårt för många att bli produktiv på arbetsplats. Därefter tvingades organisationer att blockera socialmedier webbsidor i normalt arbetstider.

geo.tv
I skolan där istället ungdomar förväntades att ha utbildning som kan bidra samhället och arbetsmarknaden kunde man observera effekten socialmedier har  mot eleverna. Genom att använda telefonen kan alla idag få information enkelt. Exempelvis, det har blivit vanligt att uppmärksamma studenter som tittar på sociala medier när läraren ge en lektion.

Självklart kan man anse fördelar sociala medier har. Människor kan få information av händelserna som äger rum i världen när man jämför det med andra typ av medier till exempel tidningar. Det betyder att det är ett effektiv och snabbare metod för att hålla sig uppdaterad. Dock skulle det inte påverka vår produktivitet på arbetsplats och i skolan. Det vill säga att man måste hitta balansen.

Till slut, den negativt aspekten av sociala medier influerar personer som jobbar på arbetsplatser och eleverna som studera i skolan. De institutionerna är etablerad med uppdraget att tjäna samhället. Därför är det nödigt att de fungerar på effektiv sättet. Det är mer lönsamt när det gäller till tid och psykisk hälsa om man kan använda sociala medier på kloka sättet. Dessutom, för att lösa de långsiktiga effekterna av socialmedier skulle man finna en metod att använda dem ansvarsfullt.
Vad är din åsikt ?