Sunday, September 25, 2016

Ethiopian Holiday:Meskel

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside Ethiopia.


The festivity of "Meskel" ("Demera") or the finding of the true cross is celebrated every year in Ethiopia.It takes place on September 26 or on "Meskerem" 17 as in the case that of Ethiopian calendar.The popular festival is one of the unique ceremonies that is held in Ethiopia.In Addis Ababa,a lot of people gather and attend the ceremony at one of the city's main street named "Meskel Adebabay".Many Orthodox churches from different directions of the capital come together and commemorate the event.Young church members sing songs and attendees light up a candle-like-item called "Tu'af" making the atmosphere bright and delightful to watch at night.Closer to the end of the ceremony,church leaders light up a pile of wood commonly referred as "Demera".

Wondering how you can experience this event in Sweden?Fortunately,there are a couple of churches that celebrate this event in Stockholm. Although the degree of celebration is lesser when compared to the one in Ethiopia,you can be able to observe the main religious rituals that takes place during the ceremony.For example,the Orthodox church in Centralplan,Nacka has a special "Meskel" event that starts from 16.00 on September 26,2016.

Swedish Version


demera
Festligheterna av 'Meskel' eller konstaterandet av det sanna korset firas varje år i Etiopien. Det äger rum den 26 September eller den 17 September som i fallet med Etiopiska kalendern. Den populära festivalen är en av de unika ceremonier som hålls i Etiopien. I Addis Abeba, en massa människor samlas och närvara vid ceremonin på någon av stadens huvudgata som heter 'Meskel Adebabay'. Många ortodoxa kyrkor från olika riktningar av kapital kommet tillsammans och fira händelsen. Unga församlings medlemmar sjunga låtar och deltagare tänds ett ljus-liknande-objekt kallas 'Tu'af' vilket gör atmosfären ljust och härligt att titta på natten. Närmare slutet av ceremonin, kyrkliga ledare lyser upp en hög med trä som ofta kallas 'Demera'. 

Undrar hur du kan uppleva denna händelse i Sverige? Lyckligtvis finns det ett par kyrkor som firar denna händelse i Stockholm.  Även om graden av firandet är mindre jämfört med en i Etiopien, kan du att kunna följa de viktigaste religiösa ritualer som äger rum under ceremonin. Till exempel, den Ortodoxa kyrkan i Centraplan, har Nacka en speciell 'Meskel' händelse som startar från 16. 00 på September 26,2016.

Friday, September 9, 2016

The Ethiopian New Year

This topic is most relevant to : Swedish and International people interested in Ethiopian cultureHabeshas born and raised outside EthiopiaHabeshas Studying and Working outside Ethiopia.


The 2009 Ethiopian New Year will be celebrated this Sunday on September 11th.  In Amharic language, the ceremony is referred as "Enkutatash" and is spelled "እንቁጣጣሽ". It is a special day for the kids specially for girls.Traditionally, they go from one household to another and sing a holiday song. Moreover,the boys draw pictures of saints,flowers or doves on A4 sized papers and try to get some reward from neighbors and families.
The holiday atmosphere is attractive on those days that are ahead of new year. Many go out and shop at the market the stuffs that are common for making holiday dishes.Unlike Sweden,the period heralds the beginning of summer in Ethiopia. Most schools and educational institutions officially start their academic year at this time.How do you plan to celebrate the holiday? Give your feedback and have a Happy New Year!


Swedish Version

Etiopiska nyåret(2009) firas på Söndag den 11 september. I Amhariska är ceremonin kallad 'Enkutatash' och stavas 'እንቁጣጣሽ'. Det är en speciell dag för barnen speciellt för flickor särskilt kvinnor. Traditionellt, går från ett hushåll till en annan och sjunga en nyåret låt. Dessutom försöker pojkarna rita bilder  på A4 papper och försöka få lite belöning från grannar och familjer. Den semester atmosfären är attraktiva på dagar som inför ett nytt år. Många går ut och handla på marknaden tyger som är gemensamma för att göra semester rätter.Till skillnad från Sverige, förebådar period i början av sommaren i Etiopien. De flesta skolor och läroanstalter börjar officiellt sina akademiska året vid denna tid.