Sunday, April 24, 2016

Tip of the day ...

Abebe Bikila's Coach
Svenska idrottsledare Onni Niskanen var Abebe Bikila och Mamo Wolde tränare. Han var känd för sitt bidrag att utveckla sport utbildning och humanitära verk i Etiopien.

Swedish sports coach Onni Naskanen was Abebe Bikila's and Mamo Wolde's trainer. He was well known for his contribution of developing sports education and humanitarian works in Ethiopia.